INTERNETOVÉ PORADENSTVO:

Vážení klienti,

rozhodli sme sa rozšíriť ponuku našich služieb o poradenstvo cez internet, ako moderný a rýchly nástroj komunikácie. Aj touto formou chceme prispieť k pružnosti v poskytovaní poradenstva pre začínajúcich i už existujúcich podnikateľov.

Poradenstvo cez internet slúži na získanie základných informácií o podnikaní, aktuálnych informáciách o možnostiach podpory malých a stredných podnikateľov s tým, že poradca bude rešpektovať základné údaje, ktoré mu poskytnete. Riešenie zložitejších problémov, príp. aplikácia riešení na Vaše individuálne podmienky, odporúčame formou osobného stretnutia s poradcom v dohodnutom termíne u nás v RPIC Poprad, príp. podľa dohody.

Táto služba je zavedená v rámci podporného programu pre MSP, a preto je nutné pri prvej Vašej komunikácii s RPIC Poprad uviesť základné údaje o Vás a Vašej firme. Na základe týchto údajov budete zaevidovaný do databázy klientov nášho centra a pri ďalšej komunikácii stačí uvádzať Vaše meno, priezvisko a miesto bydliska.

Vstupný formulár pre internetové poradenstvo:
začínajúci podnikateľ
existujúci podnikateľ